Strona główna

                „Za wszystkim, czego się uczymy, stoi pewna tradycja”                                                                                                                   Paulo Coelho

Podtrzymujmy tradycję wręczania, bliskim kartek urodzinowych z okazji ślubu, świąt bo w dzisiejszych elektronicznych czasach ten piękny zwyczaj powoli zanika.